<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Consolas;
        panose-1:2 11 6 9 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
pre
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"HTML Preformatted Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Courier New";}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:8.0pt;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
span.HTMLPreformattedChar
        {mso-style-name:"HTML Preformatted Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"HTML Preformatted";
        font-family:Consolas;}
span.BalloonTextChar
        {mso-style-name:"Balloon Text Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text";
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
span.TextedebullesCar
        {mso-style-name:"Texte de bulles Car";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Texte de bulles";
        font-family:"Tahoma","sans-serif";
        mso-fareast-language:FR;}
p.Textedebulles, li.Textedebulles, div.Textedebulles
        {mso-style-name:"Texte de bulles";
        mso-style-link:"Texte de bulles Car";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
span.m8644956412740300458m170735259757249594hoenzb
        {mso-style-name:m_8644956412740300458m170735259757249594hoenzb;}
span.EmailStyle24
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.EmailStyle25
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.EmailStyle26
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="PL" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">Hi<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">In my opinion not all SPs are capable of handling notifications. To receive a notification means to set up another endpoint on SP side, firewall,
 security issues etc<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">I think we shouldn’t limit scenarios to notifications only.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">In our current implementation it’s up to SP to decide which mode he prefers.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">Regards<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">Czarek<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"">From:</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif""> Openid-specs-mobile-profile [mailto:openid-specs-mobile-profile-bounces@lists.openid.net]
<b>On Behalf Of </b>Axel.Nennker@telekom.de<br>
<b>Sent:</b> Wednesday, May 17, 2017 9:51 AM<br>
<b>To:</b> openid-specs-mobile-profile@lists.openid.net<br>
<b>Subject:</b> [Openid-specs-mobile-profile] polling versus notification<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<pre><span lang="EN-GB" style="color:#1F497D">Hi all,<o:p></o:p></span></pre>
<pre><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></pre>
<pre><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">CPAS suggests having Notification as mandatory in Mobile Connect while Polling Mode would be optional to implement for OPs.<o:p></o:p></span></pre>
<pre><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></pre>
<pre><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">I would like to ask you all about your opinion on polling vs notification.<o:p></o:p></span></pre>
<pre><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">An extreme standpoint would be to remove polling from CIBA completely… <o:p></o:p></span></pre>
<pre><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></pre>
<pre><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">Kind regards<o:p></o:p></span></pre>
<pre><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">Axel<o:p></o:p></span></pre>
<pre><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></pre>
</div>
<br>
<br>
<br>
<font face="Arial" color="#000000"><span style="FONT-SIZE: 8pt"><b>T-MOBILE POLSKA S.A.</b> z siedzibą w Warszawie<br>
Adres: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa<br>
Zarząd Spółki:<br>
Andreas Maierhofer - Prezes Zarządu;<br>
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych;<br>
Thomas Lips - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji;<br>
Włodzimierz Nowak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością;<br>
Artur Ostrowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego;<br>
Frederic Perron - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Prywatnego. <br>
<br>
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,<br>
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.<br>
KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295<br>
Kapitał zakładowy 471 mln złotych, kapitał wpłacony w całości.<br>
<br>
<b>DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH - CHROŃ PLANETĘ, NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŻELI NIE MUSISZ.
</b><br>
<br>
Ta wiadomość i jej treść są zastrzeżone w szczegółowym zakresie dostępnym na http://www.t-mobile.pl/stopka<br>
This e-mail and its contents are subject to a DISCLAIMER with important RESERVATIONS: see http://www.t-mobile.pl/stopka<br>
<br>
</span></font>
</body>
</html>