[Openid-specs-mobile-profile] polling versus notification

Orliński Cezary Cezary.Orlinski at t-mobile.pl
Wed May 17 09:28:21 UTC 2017


Hi
In my opinion not all SPs are capable of handling notifications. To receive a notification means to set up another endpoint on SP side, firewall, security issues etc
I think we shouldn’t limit scenarios to notifications only.

In our current implementation it’s up to SP to decide which mode he prefers.

Regards
Czarek

From: Openid-specs-mobile-profile [mailto:openid-specs-mobile-profile-bounces at lists.openid.net] On Behalf Of Axel.Nennker at telekom.de
Sent: Wednesday, May 17, 2017 9:51 AM
To: openid-specs-mobile-profile at lists.openid.net
Subject: [Openid-specs-mobile-profile] polling versus notification


Hi all,CPAS suggests having Notification as mandatory in Mobile Connect while Polling Mode would be optional to implement for OPs.I would like to ask you all about your opinion on polling vs notification.

An extreme standpoint would be to remove polling from CIBA completely…Kind regards

Axel

T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
Adres: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Zarząd Spółki:
Andreas Maierhofer - Prezes Zarządu;
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych;
Thomas Lips - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji;
Włodzimierz Nowak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością;
Artur Ostrowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego;
Frederic Perron - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Prywatnego.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295
Kapitał zakładowy 471 mln złotych, kapitał wpłacony w całości.

DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH - CHROŃ PLANETĘ, NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŻELI NIE MUSISZ.

Ta wiadomość i jej treść są zastrzeżone w szczegółowym zakresie dostępnym na http://www.t-mobile.pl/stopka
This e-mail and its contents are subject to a DISCLAIMER with important RESERVATIONS: see http://www.t-mobile.pl/stopka

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openid.net/pipermail/openid-specs-mobile-profile/attachments/20170517/17e44be0/attachment-0001.html>


More information about the Openid-specs-mobile-profile mailing list