[Openid-specs-mobile-profile] MODRNA CIBA draft 03 - public review

Orliński Cezary Cezary.Orlinski at t-mobile.pl
Fri Mar 17 09:51:19 UTC 2017


Hi
This is my first letter at the group so please forgive if I missed something. I would like to comment on the MODRNA Client initiated Backchannel Authentication Flow 1.0 (CIBA), draft 03 specification.
We are working in Poland with other MNOs to bring Mobile Connect server initiated (server-to-server) use cases into life. The CIBA spec looks great for our use cases but we lack some functionalities:
- There are no fields such as "context" and "client_name" in the Authentication Request that would allow us to display Client defined text on Authentication Device. Instead now the OP can display only a "binding_message" sent by the Client which has a bit different purpose. In our use cases the Client wishes to send its own text e.g. "Client requests you to authorize the operation X...". The fields "context" and "client_name" are present in Mobile Connect's PDATA.01 specification (MC Profile 1.2) and they fit perfectly our needs.
Please consider adding these fields to the CIBA spec since MC Profile 1.2 seems quite compatible with CIBA.

Best Regards
Cezary Orliński
T-MOBILE POLSKA S.A.T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
Adres: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Zarząd Spółki:
Adam Sawicki - Prezes Zarządu;
Szabolcs Gáborjáni-Szabó - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych;
Thomas Lips - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji;
Artur Ostrowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego;
Elżbieta Wójcik - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Prywatnego.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295
Kapitał zakładowy 471 mln złotych, kapitał wpłacony w całości.

DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH - CHROŃ PLANETĘ, NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŻELI NIE MUSISZ.

Ta wiadomość i jej treść są zastrzeżone w szczegółowym zakresie dostępnym na http://www.t-mobile.pl/stopka
This e-mail and its contents are subject to a DISCLAIMER with important RESERVATIONS: see http://www.t-mobile.pl/stopkaMore information about the Openid-specs-mobile-profile mailing list